.

Történet

Az Erősített Műanyaggyártók Szövetsége (EMSZ) létrehozásának időszerűsége az 1990-es évek elején merült fel az erősített műanyag – kompozit – ágazattal foglalkozók körében. Ennek a területnek a jelentősége – mely a műanyag-feldolgozó iparon belül volumenét tekintve ma sem haladja meg a 4-5%-ot – a dinamikusan bővülő műszaki alkalmazási lehetőségekben rejlik (űrhajózás, hadiipar, gépjárműgyártás teljes vertikuma, szabadidő- és sportszeripar, stb.).

1992-ben 20 hazai vállalat összefogásával kezdte meg munkáját a szakmai érdekképviselet, elsősorban a fejlett technológiák ismertetése, az információáramlás, a közös problémák (környezet- és egészségvédelmi kérdések) megoldása érdekében. Rendszeres időközökben került sor továbbképzés jellegű szakmai napok, hazai és nemzetközi szakkiállításon való megjelenések, hazai és külföldi üzemlátogatások, stb. megrendezésére tagjaink számára.

1996-tól az EMSZ az európai kompozit szövetség (EuCIA, korábban GPRMC) tagja lett. Ez további lehetőséget biztosított a legújabb technológia ismeretek, EU-direktívák, ma is élő hasznos szakmai kapcsolatok a külföldi társszervezetekkel, és a nemzetközi ismertség megszerzésére.

Az EMSZ által 1995-ben megalapított „Erősített Műanyagok- Balaton Konferencia” – mely kétévenként kerül megrendezésre – ma már nemzetközileg ismert rendezvényként szerepel a jelentős szaklapok rendezvénylistáin, és eddig közel 30 ország szakembereinek részvételével vált Közép-Európa jelentős szakmai találkozójává.

Jelenlegi munkánkat is elsősorban az a cél vezérli, hogy további hazai feldolgozók és fejlesztő szakemberek, oktatók bevonásával segítsük elő a tagság szakmai ismereteinek bővítését, ezzel nemzetközi versenyképességünket a kompozit termékek gyártása terén.

Kompozit képzés:
Kompozit képzés 2023/II.